≡ Menu

Bayaran Zakat Fitrah 2017

Pembayaran zakat fitrah ini dapat dibuat di pelbagai tempat di negeri masing-masing.

Antaranya:

  • Pejabat zakat
  • Kaunter-kaunter yang dibuka di pelbagai tempat
  • Kaunter zakat fitrah di surau dan masjid
  • Secara online